مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان- اخبار مرکز
الزام در تکمیل فرم تعهد نامه مرکز نگهداری حیوانات ازمایشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/7 | 

احتراما به استحضار میرساند    " فرم تعهد نامه و اعلام مقررات مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی " در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . لذا ضروری است مجریان محترم طرح های کار باحیوانات آزمایشگاهی قبل از ارسال پروپوزال مربوطه در سامانه پژوهشیار، فرم فوق الذکر که به پیوست ارسال می شود را پرینت و تکمیل و به تایید دبیر محترم اجرایی مرکز نگهداری حیوانات برسانند و در قسمت ضمائم پروپوزال بارگزاری نمایند . شایسته است به نحو مقتضی  همکاری نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=7.13777.57415.fa
برگشت به اصل مطلب