مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان- تماس با ما
مرکز تحقیقات گوارش و کبد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 آدرس: گرگان- بلوار شهید صیاد شیرازی-بیمارستان شهید صیاد شیرازی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان           
شماره تماس :   (۲۶۳۷)  :    ۰۱۷-۳۲۲۵۱۹۱۰
 ایمیل مرکز :    grcgh.goums.yahoo.com     و
           grcghgoums.ac.ir

         

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=7.4762.3786.fa
برگشت به اصل مطلب